dot dot
dot

WildBoar Blog > Fredag, 19-Oktober-2007

Om gästböcker och internet 2.0

Så har då ännu en gästbok stängts och ännu en tränare hoppat av. Nu är det Vallentunas tränare som efter en skakig inledning på serien tar sitt pick och pack och lämnar. Nu har jag inte följt deras gästbok men sannolikt har det inte varit vänliga ord som framförts där och stängningen var sannolikt helt befogad

Så har då ännu en gästbok stängts och ännu en tränare hoppat av. Nu är det Vallentunas tränare som efter en skakig inledning på serien tar sitt pick och pack och lämnar. Nu har jag inte följt deras gästbok men sannolikt har det inte varit vänliga ord som framförts där och stängningen var sannolikt helt befogad.

Det pratas numera om internet 2.0 där hemsidebesökarnas har möjlighet att aktivt delta och skapa en dynamisk och intressant hemsida. Som om det skulle vara en nyhet? I hockeyvärlden har vi länge levt med internet 2.0 och gästböcker,forum omröstningar m.m. har funnits på dom flesta hemsidor. Nu är tendensen snarare att klubbarna går tillbaka till den gamla 1.0 versionen av internet med sin envägskommunikation.  Att  klubben informerar och supportrarna blir informerade är parollen för dom flesta klubbar i div 1 D idag. Dom få klubbar som lyckas hålla drömmen om internet 2.0 levande är dom där det inte finns speciellt många som bryr sig och skillnaden mellan internet 1.0 och 2.0 är i dessa fall ytterst marginell.

Det som driver utvecklingen åt detta håll är internets anonymitet. Det är alldeles för lätt för en eller ett par personer att driva en kampanj mot personer inom klubben eller klubben som sådan och få det att framstå som att det finns ett massivt missnöje där ute. Klubbarna är i princip chanslösa att argumentera mot, dels för att det tar tid och dels för att det inte finns någon att argumentera mot. Självklart läser spelare, ledare och klubbledning gästböcker och gör det utan att egentligen kunna värdera hur många som skriver och varför. En person kan alltså åstadkomma väldigt mycket skada utan att i egentlig mening riskera något alls. 

En gästbok är en förmån och inget annat och att stänga en gästbok är absolut ingen inskränkning av någons yttrandefrihet utan bara en indragning av en förmån. Ingen klubb har något emot en gästbok där det framförs både negativ och positiv kritik men det får aldrig ta sådana proportioner att klubben eller enskilda personer kan skadas eller känna sig kränkta.

Så länge inte alla kan respektera detta kommer vi att få leva med internet 1.0.


print page  tell friend

dot
dot dot
dot dot dot